Last validation reports

    current report previous reports
 

HNO3

 

IASI  Validation Report,
 Metop-C (2022)

 

Trop. BrO

Validation Report GOME2/Metop-A/B
(March 2022)

   

CO

IASI  Validation Report,
 Metop-C (Oct 2021)

 

SO2

IASI  Validation Report,
 Metop-C (April 2021)

 

IASI  Validation Report,
 Metop-A and Metop-B
(Nov 2017)

CHOCHO

G2_L2_GLY  Validation Report,
 GOME2/Metop-A/B
(February 2021)

 

SO2


 

GDP 4.9  Validation Report,
 GOME2/Metop-C
(January 2021)

GDP 4.8  Validation Report,
 Metop-A and Metop-B
(Dec 2015)

Metop-A Validation Report (May 2009)

Metop-B Validation Report (June 2013)

NO2

GDP 4.8  Validation Report,
 GOME2/Metop-C
(May 2020)

 

GDP 4.8  Validation Report,
 Metop-A and Metop-B, L2&L3
(Nov 2017)

GDP 4.8  Validation Report,
 Metop-A and Metop-B
(Dec 2015)

Metop-A Validation Report (Feb 2011)

Metop-B Validation Report (June 2013)

HCHO

GDP 4.8  Validation Report,
GOME2/Metop-C
(May 2020)

GDP 4.8  Validation Report,
 Metop-A and Metop-B
(Dec 2015)

Metop-A Validation Report
(Feb 2010)

Metop-B Validation Report (June 2013)

SO2

IASI  Validation Report,
 Metop-A and Metop-B
(Nov 2017)

 

BrO

GDP 4.8  Validation Report,
 GOME2/Metop-C
(May 2020)

GDP 4.8  Validation Report,
 Metop-A and Metop-B
(Dec 2015)

Metop-A Validation Report (March 2010)

Metop-B Validation Report (June 2013)

OClO

GDP 4.8  Validation Report,
 GOME2/Metop-A and  GOME2/MetopB
(June 2017)

   

older reports

NO2

Metop-A initial validation
(Oct. 2007)

 
 

Metop-A ORR-A3
(Apr. 2008)

   
 

Metop-A ORR-B
(Nov. 2008)